SK zástava Slovensky  |   NL zástava Nederlands  |   EN zástava English  |   DE zástava Deutsch  |   HU zástava Magyar  |   RU zástava По русски  |   PL zástava Polski

Tel. 047 / 432 07 50
info@lx.sk

Realitná kancelária LX > Predaj > Stavebné pozemky, orná pôda, lesy > Poľnohospodárska pôda a les, spolu 141 ha, Nové Hony

Poľnohospodárska pôda a les, spolu 141 ha, Nové Hony

( Predaj - Stavebné pozemky, orná pôda, lesy) Ponuka naposledy zmenená dňa: 04.06.2020
 
Obrázok fotogalérie
Rozloha: 141 ha
Poznámka: Foto je len ilustračné.
Kontaktná osoba:
Ing. Iveta Zaťovičová
0902 913 671 (pondelok-piatok 9.00-17.00)
info@lx.sk (sobota-nedeľa)

Cena: 0,40 € /m2

Popis:

Pozemky v Nových Honoch, okres Lučenec – jedná sa o odpredaj podielov na celistvom pozemku, ktorého celková výmera je 280 ha; alikvotná časť na odpredaj činí 141 ha. Zvyšnú polovicu vlastní v 1/3 Slovenská republika a 2/12 vlastní jedna fyzická osoba, ktorá predbežne svoj podiel nepredáva.
Charakter pozemkov: väčšinou poľnohospodárske pozemky (orná pôda a TTP) a les (porast max 20-30 rokov) a zastavaná plocha (3,3 ha).

Orná pôda, TTP a les sa v súčasnosti prenajíma miestnym poľnohospodárskym či lesným organizáciám.
Majitelia uprednostňujú predaj všetkých podielov naraz.

Je možné odkúpiť aj zvlášť 63 ha lesa po 0.38 EUR/m2 a zvlášť poľnohospodársku pôdu a ostatné pozemky (zvyšok výmery)  v cene 1,- EUR/m2.
 

Fotogaléria:

Obrázok fotogalérie
 

Máte záujem?

Kontaktujte nás e-mailom: info@lx.sk