SK zástava Slovensky  |   NL zástava Nederlands  |   EN zástava English  |   DE zástava Deutsch  |   HU zástava Magyar  |   RU zástava По русски  |   PL zástava Polski

Tel. 047 / 432 07 50
info@lx.sk

Realitná kancelária LX > Príhovory > Robme veci lepšie

Robme veci lepšie

lepsie

V nedeľu večer sme sa vrátili z návštevy. Na jednom úseku pred nami bežal malý diviačik, žeby sa tiež vracal do Lučenca? Keď sme vošli do mesta a prechádzali cez nový kruhový objazd, moja partnerka a jej mama vzdychli, že sa naozaj niečo urobilo v tom Lučenci a že naozaj vidno pokrok. „Áno“, vzdychol som aj ja, „Lučenec už vyzerá pomaly ako hociktoré mesto v Holandsku." " V roku 1980...“, dodal som ešte. Nehovorím, že so mnou súhlasili, ale minimálne ich to rozosmialo.

Dňa 30. októbra 2012 vyšiel v Pravde v prílohe s názvom Kvalita úvodník, ktorý som špeciálne pre túto príležitosť napísal:

****************************************************************************

Kvalita života na Slovensku

Kvalita života je celok, ktorý tvoria kvalitné služby, kvalitný tovar, kvalitné vzdelanie, kvalitná infraštruktúra a kvalitná verejná správa. Kvalita je životný postoj, ktorý sa začína tým, čo môžu druhí oprávnene čakať od nás a končí sa tým, čo každý z nás môže, a aj má, žiadať od iných. Kvalita znamená uvedomiť si jej význam, vedieť ju pomenovať a aktívne a cielene ju propagovať.

Banky a telekomunikačné firmy na Slovensku zaviedli veľmi kvalitné služby. Niektoré súkromné firmy poskytujú kvalitné služby, prípadne dodávajú kvalitný tovar. Vzdelávací systém je relatívne dobrý, ale nie dosť dôsledný. Chýba mi v ňom zameranie sa na samostatnú prácu a tvorivé riešenie problémov a tiež vyššia náročnosť, na ktorú som zvyknutý v Holandsku.

V zdravotníctve kvalitu poskytujú špecializované súkromné zariadenia, dobre vybavené špičkovými prístrojmi. Vo verejnom zdravotníctve si treba uvedomiť, že kvalita začína už formou prijímania pacientov a zmenou prístupu k nim. Zavedenie systému objednávania pacientov na konkrétnu hodinu, láskavý prístup v ordinácii či v nemocnici, starostlivé informovanie pacienta na lôžku nezvyšuje cenu zdravotnej služby, ale mimoriadne môže zvýšiť jej kvalitu.

Ako Holanďan žijúci na Slovensku sledujem zlepšovanie kvality života na Slovensku, ale to zlepšovanie napreduje veľmi pomaly napr. v oblasti infraštruktúry. Kvalitná infraštruktúra je základom pre to, aby sa rozvinuli aj ostatné sféry služieb, napr. cestovný ruch. Slovensko treba propagovať nie v tuzemských, ale v zahraničných médiách.

Od Vás, ako aj odo mňa druhí očakávajú skvelé výkony, a to je správne. Čakajme a vyžadujme ich aj my od všetkých ostatných. Žiadajme výborné služby, produkty, potraviny a výkony od súkromných firiem, obchodníkov, úradníkov, ale aj od politikov. Zadávajme im úlohy, kontrolujme ich úkony a žiadajme od nich konkrétne kroky zamerané na skvalitnenie nášho života a nášho životného prostredia.

***************************************************************************

Mal som ťažkú úlohu napchať svoje myšlienky na túto tému do presne vymedzeného počtu znakov. Bez problémov by som totiž vedel napísať aj sto strán o tom, kde je na Slovensku priestor a hlavne aj dôvod na zlepšenie.

Vezmime si za hrsť bežných situácií. Keď žiak v Holandsku nepríde do školy, zavolajú domov rodičom, čo je s ním. Nech donesie riadnu ospravedlnenku od lekára, lebo ospravedlnenka od rodiča nestačí. Žiadne skoršie odchody na dovolenku, žiadne voľné dni bez riadneho dôvodu. Keď žiak príde neskoro do školy, na druhý deň sa musí hlásiť v škole 20 minút pred začiatkom vyučovania. Keď príde neskoro ešte raz, ďalší deň sa musí hlásiť už hodinu pred začiatkom vyučovania. Verte mi, že deťom takto rýchlo prejde chuť meškať na vyučovanie.

Môj mladší syn v Holandsku chodí na gymnázium. O poldruha roka bude síce mať maturitné skúšky, ale tie budú len časťou celkového vyučovacieho a skúšobného systému. V posledných troch rokoch na šesťročnom gymnáziu žiaci priebežne robia skúšky, písomky, seminárne práce, prezentácie a všetky sa započítavajú do konečných výsledkov. Priebežne sa musia učiť, priebežne veľa pracovať. Štát nepotrebuje držiteľov diplomov, ale riadne vzdelaných mladých ľudí. Robme veci lepšie!

V našej prekladateľskej agentúre (asi už viete, že máme okrem tejto realitnej kancelárie aj prekladateľskú agentúru) bežne objednávame služby od externých dodávateľov – prekladateľov. Kto nevedel dodržať termín alebo dodal preklad s chybami, mal smolu, toho už neoslovíme.

Často však objednávame služby, ktoré priamo nesúvisia s prekladmi alebo realitami, len s prevádzkou kancelárie ako takej. Veľakrát sa stane, že služba nie je dodaná načas alebo že dotyčný vôbec nepríde či nereaguje. Väčšinou bez ospravedlnenia, bez oznámenia. Vie ma to totálne vytočiť. Keď ja poviem Holanďanovi, že sa o tri mesiace v pondelok o pol jednej stretneme pred hotelom Minerál v Dudinciach, tak sa tam o 3 mesiace, v daný deň a danú hodinu, naozaj stretneme. Keď poviem Slovákovi niečo podobné, tak ešte nasledujú viaceré telefonáty za účelom overenia, "či" a utvrdenia, že sa naozaj stretneme. Samozrejme, nie z mojej strany:-). U mňa platí dohoda a potrebujem sa dohodnúť len raz. Napomohlo by to pokroku v tejto krajine, keby ľudia trochu lepšie dodržali to, čo povedia alebo prisľúbia. Volá sa to aj plánovanie, organizovanie a logistika.

(Ozaj. Viete, prečo tu spomínam Hotel Minerál v Dudinciach? Choďte sa tam najesť. Majú tam celkom dobrú kuchyňu.)

Plánovanie a prístup by sa mali okamžite stať pojmami storočia aj pre slovenských lekárov. Často bývam zhrozený, ako sa lekári a sestričky správajú k svojim pacientom. Krik, ponižovanie, indiferentnosť, je to na posmech. Koľko stojí milé slovo pacientovi, ktorý sa bojí zákroku? Koľko námahy stojí kúpiť si diár a objednať pacientov na určitý (presný) čas? Nedávno som zažil, že odborný lekár - kardiológ odmietol prijať pacienta so srdcovými ťažkosťami na kontrolu. Sestra vyšla von a s úsmevom Napoleona vyhlásila, že na kontrolu k odbornému lekárovi sa o b j e d n á v a ! Nespýtala sa, či pacient nemá momentálne ťažkosti, keď prišiel práve teraz, nespýtala sa, či mu to bude takto vyhovovať, jednoducho povedala, že kontrola „sa!“ objednáva  a hoci pacienta poznala, že tam chodieva, poslala ho domov. Čo na tom, že pacientka mala 80 rokov, však sa prebehne...!

Ďalšia pacientka povedala, že minule ju nezobrali ani na predpísanie liekov, musela sa tiež o b j e d n a ť na to, aby jej predpísali potrebné lieky. Tá síce nemala 80, ale bola po menšom infarkte. Tak tieto naše pacientky si prevzali svoje lístočky a o 3 týždne (celkom skoro) sa môžu potom konečne dostaviť na o b j e d n a n ú kontrolu a keď prídu pred dvere lekára, majú sa zapísať na poradovník a samozrejme opäť hodiny čakať, často v tme, príliš veľkom teple alebo naopak príliš veľkej zime. Povedzte, čo by sa stalo, keby si lekárka (alebo sestrička príp. aj obe dve) kúpili diár a pacienta hneď po vyšetrení objednali na presný deň na presnú hodinu na kontrolu. Nestalo by sa vôbec nič, len by sa starenka nemusela prebehnúť po lístok na kontrolu, s ktorým má prísť o 3 týždne a čakať 3 hodiny v ordinácii, kým sa dostane na rad.

Je jeden veľmi dobrý spôsob, ktorý funguje všade, kde treba prácu naplánovať – volá sa princíp 80/20. Nenaplánujeme 100% svojho času, ale radšej maximálne 80% a 20 % ostane rezerva pre aktuálne (alebo akútne) prípady. Príklad z našej agentúry: Máme určitú kapacitu, vieme, že na jeden malý preklad potrebujeme 10 minút a za hodinu vieme urobiť napríklad 6 malých prekladov. Ráno o 8.00 hod si pozrieme maily a zistíme, že máme objednávky na 24 prekladov. To znamená, že na ne potrebujeme čistý čas  štyri hodiny. Voláme zákazníkom a povieme, kedy si pre hotové preklady môžu prísť. My ich však nezavoláme v časovom rozpätí medzi 8 hod. a 12 hod., naplánujeme len 80% svojho času. Rozložíme tých 24 prekladov na 5 hodín, teda do 13 hod. Za 5 hodín by sme v skutočnosti (pri plánovaní 100% času) zvládli 30 prekladov, ale my chceme vybaviť aj zákazníkov, ktorí prídu do našej kancelárie osobne a ktorých vybavujeme prednostne. Pri plánovaní 80/20 budú nielen vybavené všetky objednávky, ktoré prišli mailom, ale aj všetky, s ktorými klienti prišli osobne. Zároveň nám ostane čas na kávu, na toaletu, na (pracovnú) debatu. Naplánovali sme si čas tak, že sú spokojní zákazníci i my.

Priemerný odborný lekár zo skúsenosti tiež vie, koľko pacientov denne príde za ním. Vie tiež určiť, koľko z nich potrebuje koľko času. Niektorí pacienti potrebujú len recept, druhí potrebujú pár minút, iní potrebujú možno aj 20 alebo 30 minút.

Stačí teda naplánovať povedzme 6 pacientov na dobu od 8 hod. do 9 hod. Dvaja z nich budú potrebovať len po 5 minút. Traja po desať minúť. A jeden 15 minút. Spolu 55 minút. Príma, ostane 5 minút na kávu a toaletu. A o 9 hod. začne nový cyklus 6 pacientov. Výsledok: pokoj v čakárni, lebo nikto nemusí čakať viac než povedzme 20 minút. Nikto nepríde vystresovaný alebo v podstate aj nasratý do ambulancie po trojhodinovom vyčkávaní.

Ak sa ešte lekár a sestrička budú správať k pacientovi ako k niekomu, na kom im n a o z a j záleží, t.j. láskavo a ohľaduplne, tak sme všetci vyhrali.

Dúfam, že som Vás inšpiroval k tomu, aby ste nielen žiadali od druhých lepší výkon a lepší prístup, ale aby ste možno aj sami zlepšili niektoré veci. Holandská firma Philips už roky propaguje: Robme veci lepšie. Niečo na tom je. Vlastne všetko.

S pozdravom

Drs. Rudolf Kooijman

31.10.2012

 

Prečítajte si tiež ďalšie príhovory

Príhovory (zoznam príhovorov)

 

Nehnuteľnosti
so zníženými cenami
»

Nehnuteľnosti
súrne na predaj
»

LxReality na Facebooku LX Reality na Facebooku »


 

 

 

 

SÍDLO FIRMY:

Lučenec
Begova 11
Tel. 047 / 432 07 50

Pobočky:

Lučenec
Begova 11 
Tel. 047 / 432 07 50

Zastúpenia:

Banská Bystrica

Horná 48
Tel. 0905 265 784

 

LX Preklady - Preklady a tlmočenie 
Slowakije.sk

Ceny v EUR sú prepočítané kurzom
1€ = 30,1260 Sk